Ana sayfa
Şiir sayfaları

BEYİTLER VE DÖRTLÜKLER

 

İnsan doğmak, insana ilâhi bir ihsandır;
İnsan doğan kaç kişi, ölürken de insandır?
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------

Dinde zorlama yoktur, insan hürdür elbette.
İster dünyada pişer, isterse âhirette...
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------

Allah'tan korkana, ölüm yâr gelir;
Ölümden korkana, dünya dar gelir..
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------

Tapular; bir nefeslik saltanatın tâcıdır ,
Unutma ki; her insan, dünyada kirâcıdır. 
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------

Ne bir savcı kalırdı, ne bir yargıç ne yasa;
Şu insanoğlu önce, kendini yargılasa.. 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Kâmil insan odur ki; hiçbir şeye şaşırmaz,
İçin için kaynar da, köpüğünü taşırmaz. 
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------

Yâr olmaz servetinin, sana bir tek kuruşu;
Secde yoksa, bekleme, kabirde kurtuluşu. 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Mala, mülke, evlada, etme bu kadar meyil;
Düşün ki; bu dünyada, sen bile senin değil. 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Şerefin sebebi, sanma neseptir;
Eşrefin eşekten farkı edeptir.  
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

İlle de bir tokat mı, yemelisin ensene?
Ölüm sana gelmeden, sen kendine gelsene. 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına;
Çıkamazsın.. Ebedî saltanatın tahtına.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Rütbe var; yazılır, mezar taşına;
Zaman sellerinde, aşınır gider.
Rütbe var; yazılır cennet arşına;
Sonsuzdan sonsuza, taşınır gider..  
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

İnsanca yaşamanın “düşünmektir” kıstası,
Kabristana yakışır, içi boş kafatası. 
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Bu dünya bir rüyâ, renklere kanma;
Seraptan serâba, çöllerde yanma;
Nefsine hoş gelen, sahte alkışlar,
Mahşerde insanı, kurtarır sanma.
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Şeytan, önce insana, Allah'ı unutturur;
Sonra, “çağdaş” çöplükte ne bulursa yutturur.
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Toplumlar âbâd olur, âlimleri âlimse,
Toplumlar berbâd olur, âlimleri zâlimse.
  (Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Ya Allah'a baş eğer, hiç kimseye eğmezsin;
Ya herkese baş eğer, hiç bir şeye değmezsin.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Ya Allah'a baş eğer, özgürlüğe koşarsın;
Ya nefsine baş eğer, köle gibi yaşarsın... 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Kendine âlim diyen, nefsine ki zâlimdir,
İnsan, kendi cehlini, bildiğince âlimdir… 
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------------

“Allah” dersen mürtecî, “Tanrı” dersen çağdaşsın;
Bu özürlü beyinle, akıl nasıl bağdaşsın?.. 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Mal, mülk, para tutkusu, nefsine gelse de hoş;
Unutma ki ey insan! Tabutların içi boş.. 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Şeytanla her savaşa, hiç korkusuzca varım,
İnsan şeytanlaşırsa, işte ondan korkarım.
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------

Sen uyanık oldukça, şeytan gâlip gelemez,
Bil ki; îmân zırhını, hiçbir kurşun delemez.
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------

Kur’ân eczanesinde, her derde devâ vardır;
Son kullanma tarihi: Kıyâmete kadardır.  
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------------

Selâmet istiyorsan, isteme kuldan medet;
Allah’tan aldığını, Allah’a emânet et.
 (Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------------

Bu dünya, korkuların putlarıyla doludur;
Allah’tan korkmayanlar, korkuların kuludur.
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------

İslâm'a sınır yoktur, kim var diyorsa yalan;
Görmedim kâinatta, Kur'ân dışında kalan.  
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------

Zannetme ki o Kur’ân, anlaşılmaz kitaptır;
İnsanı insan yapan, ilâhî bir hitaptır.
Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------

Takma sakın şeytanın, o süslü kemendini
Mala, mülke, evlada, kilitleme kendini,
Hele, bu dünya için, yıkma ahlak bendini;
Nefsin zindanlarından, mümkün değil kaçılsın;
Allah’a kilitlen ki; tüm kilitler açılsın...
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------

Zekâtla arınmamış, servetin cümlesi kor;
Zenginliğe sabretmek, fakirlikten daha zor.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Dosta ikrâm, zannetme ki; zahmettir
Allah için ne yaparsan, rahmettir.   
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Ölmeden ölene, ölüm bir şölen;
Ölümü öldürür, ölmeden ölen..  
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Kulu kul eyleyen, bil ki; çul değil;
Rütbeleri Allah verir, kul değil… 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Ne insanı küçümse, ne de büyüt gözünde,
Çünkü; nefis taşıyor, insanoğlu özünde.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Şu dünya denilen, mal mülk harmanı,
Bir kıvılcım ile, kül olur gider.
Gönül ateşinin, külü dumanı,
Yedi kat cennete, yol olur gider. 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Bitmez bu kan, bu hüsran, görünüyor açıkça;
Dünya müslümanları, müslüman olmadıkça.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Ey insan ! Yalnızlıktan şikâyet etme sakın;
Öyle bir Dost'un var ki; şah damarından yakın.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Hem nefsine kul olmuş, nefsini etmiş ilâh,
Hem ister utanmadan, bir de Allah'tan felâh..
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

İnsanlar bu dünyada üç günlük muhacirdir;
Ne yazık ki pek çoğu müflis birer tâcirdir.
 (Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Ben duymam diyene, sözler ne yapsın!
Ben görmem diyene, gözler ne yapsın!
Apaçık dururken, cennet ve cinnet;
Yanmak isteyene, közler ne yapsın ! 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Sanma Sırat geçilir, torpille, iltimasla;
Kur'ân âlimi olsan, yaşamadıkça asla!  
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Sanma ki; önünde, seçenekler çok,
Ya Kur’ân, ya hüsrân, üçüncüsü yok!  
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

En zorlu savaş bile, bil ki zaferle biter;
Allah’a yaslanırken, karamsar olma yeter.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Bizim yargılarımız, kurtarır sanma bizi,
Bekleyelim, görelim, Mahşerdeki temyizi. 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Kalp gözü görmeyene, boşa lamba yakılmaz;
Kulağım yok diyene, zorla küpe takılmaz.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Öyle gözler gördüm ki; bakan birer kördüler,
Ne yazık ki; gerçeği, musallada gördüler.  
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Vesveseler kalbinde, imânı söndürmesin;
Sen ölümü öldür ki; o seni öldürmesin.   
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Sende yoksa tefekkür, cehline akıl n'etsin?
Ne korkarsın ölümden? Sen ki zaten cesetsin!
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Tefekkürsüz bir toplum, başıboş kâfiledir,
Tevekkül doğurmayan, tefekkür nâfiledir.
 (Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------------

Âlim sanma, her gideni mektebe;
Ahlâk yoksa, yok ilimde mertebe.
Ne farkeder.. Tut ki, cübbe giydirsen;
Pâye versen, kitap yüklü merkebe?... 
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------------

İnsanı ateş değil, kendi gafleti yakar,
Neye nasıl bakarsan, o sana öyle bakar.
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------------

İnsanı ateş değil, kendi gafleti yakar;
Herkeste kusur görür, kendisine kör bakar.
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------------

Her çilenin bir ecri, gecenin fecri vardır,
İnsanın selâmeti, ancak sabrı kadardır. 
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------------

Dünya hırsı doyurmaz, yedikçe aç kalırsın;
Kibirde yükselirsen, kabirde alçalırsın. 
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------------

Toprak, nasıl da eğmiş, nice mağrur başları;
Fâtiha dileniyor, şimdi mezar taşları. 
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------------

Kâinatta ne varsa, her şey diyor ki; UYAN !
Kaç insan var acaba, bu çığlıkları duyan.
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------------

Ey insan ! Sen kendini başıboş mu sanırsın?
Kalp gözünü açarsan, Sahibini tanırsın.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------------

Allah’ı bilen insan, kör nefsine yenilmez,
Allah’ı bilmeyene, “hayvan” bile denilmez.
 (Cengiz Numanoğlu)
(’raf/179, Furkan/44, Bakara/171, Muhammed/12, Müddessir/49,50,51)
----------------------------------------------------------------

Kim Allah'tan korkarsa, onda ne gam, ne keder,
Çünkü; Allah korkusu, korkuları yok eder.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------------

Kulda vefa aramak beyhude bir emektir,
Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir.
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------------

Serapta su aramak , beyhude bir emektir,
Dostun Allah değilse; yalnız kaldın demektir.
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------------

Güzel insan; Kur’ân’ın aynasında süslenir,
Sabır sofralarında, Besmeleyle beslenir.
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------------

Güzel insan; cenneti, cömertlikte görendir,
Zor gelse de nefsine, Allah için verendir.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------------

Yedi düvel, zulümde birleşseler ne çıkar;
Zâlimlere "dur !” diyen, yeni bir Türkiye var.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------------

Tüm dünya devletleri, oldular eli kanlı;
Bir tek Türkiye kaldı, dünyada delikanlı.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------------

Tüm küffar orduları, olsalar da müsellah;
And olsun ki; her zaman LÂ GÂLİBE İLLALLAH..
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------------

Ölümü öldürdükçe, bu milletin neferi;
Yazacaktır tarihler, daha pek çok zaferi.
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------------

Ey müslüman! Kurtul yürek pasından;
Korkma ! Kınayanın kınamasından.
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Bir taş atsaydım eğer, kör kuyu ses verirdi;
Ya şu insanlık nerde? Hangi deliğe girdi?
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Siyonist eşkiyâlar, avaz avaz her yerde;
Allah için haykıran, babayiğitler nerde?
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Aksâ hedef seçildi, vurmak için bu dîne;
Çünkü Aksâ düşerse, düşer Mekke, Medîne.
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

İki milyar müslüman, bir kez ayağa kalksa,
Hiç yalnız kalır mıydı, böyle Mescid-i Aksâ ?
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Ey İslam âlimleri! Bu günah yeter size;
Siz uykuya daldınız, şeytana kaldı vize.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Ey “Paralel”! O dilin, pek yakında susacak;
Bil ki senin leşini, toprak bile kusacak.
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Sen ey “çağdaş” müslüman, ayetlere küs müsün?
Kur’ân’ın kapağında, sadece bir süs müsün?
Gerçekten istiyorsan, Yüce Allah’tan ecir;
O “tertemiz” kalbini, bir daha gözden geçir.
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------------

Nice köleler var ki; iffetin kalesidir,
Nice sultanlar var ki; nefsinin kölesidir. 
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------------

Moda sık sık değişen bir hevâ dürtüsüdür;
Oysa hiç değişmeyen, iffetin örtüsüdür.
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Bir lokma da olsa haram yediğin,
Sırçadır.. Kırılır, ahlâk dediğin..   
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Allah rızası asıl.. Geri kalan fasıldır ;
Fasılların içinde, aslı bulmak asıldır.
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Yanında duruyorken, Kur'ân gibi bir liman;
Gör ki; şirk denizinde, boğuluyor müslüman.
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Her selâmet kapısı, bir selâmla açılır,
Bir selâmla, en büyük belâlardan kaçılır.
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------------

Akıl hiçbir insana mutluluk vermez .. Niçin?
Çünkü, akıl gerekir, aklı kullanmak için. 
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Kim demiş ki insana; "düşünen hayvan" diye ?
Düşünüyorsa eğer, bu kan, bu hüsran niye ?
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

İnsan gördüm; kin ve nefret kusmada,
İnsan gördüm; edebinden susmada. 
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Sanma ki her kalıbın, içindeki insandır,
İnsanı farklı kılan, merhamettir, vicdandır.
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Kur’ân ile beslenir, kulda mânevî doku.
Her insan bir âyettir, önce kendini oku.
  (Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Kim istiyorsa eğer, iki cihanda felâh;
Aramasın dünyada, sabırdan başka silah. 
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Ümitsiz olma sakın, olsa da hâlin beter;
Senden haberdâr olan, Allah’a sığın yeter.
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Her derdin devâsı var, Allah’a sığın yeter;
Allah’a sığınanda, ne gam kalır, ne keder. 
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------


Kurtuluşa erenler, gerçeği görenlerdir;
Allah’tan aldığını, Allah’a verenlerdir.
   (Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Bırak artık inadı, kurtuluşun secdede;
Rüyana mı girmeli, ak sakallı bir dede? 
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Dünya müslümanları, Kur'ân 'la yüzleşmeden,
Hiç kimse aramasın, hüsrana başka neden...
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Günah sofrasından doğrulmayanın,
Gönül sofrasında, gözü olur mu?
Allah aşkı ile yoğrulmayanın,
O’na naz etmeye, yüzü olur mu?  
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Ne kaldı ki, putlaştırıp tapmadık ?
“Çağdaş” olmak için, neler yapmadık !
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Eğer ki bir insanın, çatlarsa ar damarı;
Tez zamanda beklesin, o ilâhî şamarı.  
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------------

O âlim ki; zâlimdir, haddini bilmedikçe,
O kibir karasını, kalbinden silmedikçe… 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Yoksa bir insanın, vefâsı ahde;
Bil ki, îmân dahil, her şeyi sahte… 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Gönül, en zor gününde, nice dostuna koştu,
Gördü ki; nicesinin, dışı hoş, içi boştu.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Hem, İslam dinine “çağdışı” dersin,
Hem de cenâzende, imam istersin.
Dünyada hidâyet vermezse Mevlâ;
Teneşirde, imam sana ne versin ?.. 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Çekmedi şu İslâm, çekmedi zinhar !
Ahmak müslümandan çektiği kadar… 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Hem şükür bilmeyen kulsun,
Hem diyorsun küpüm dolsun.
Sen, Allah’tan râzı ol ki;
Allah senden râzı olsun.  
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

İnsan, kendi eliyle, kendisini tüketti;
Nice güzel insanı, telefon telef etti.
  (Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------


Kimi insan, uyanmış, secdede emekliyor;
Kimi uyanmak için, Azrâil’i bekliyor.
  (Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------


Her derdin devâsı var, Allah’a sığın yeter;
Allah’a sığınanda, ne gam kalır, ne keder.
  (Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Yaşarken, geçimsiz biriysen şayet;
Ölünce derler ki; ''Oh be! Nihayet ''.. 
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------

İftirâ bir fitnedir, fitne katilden beter;
Gerçek bir müslümana, bir tek bu âyet yeter.
(Bakara / 191, 217)
(Cengiz Numanoğlu)

-------------------------------------------------------------------------

Kibir iflâs eder, ancak ihlâsla;
Göz herşeyi görür, kendini asla ! 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Her korku insanları, gör ki uzaklaştırır;
Oysa.. Allah korkusu, Allah’a yaklaştırır.. 
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------

Oruç tutmak; sadece aç susuz kalmak mıdır?
Yoksa, tek bir damladan, deryaya dalmak mıdır?
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------

Hem kalp gözünde perde, hem derki Allah nerde?
Oysa Allah görünür, gören göze her yerde.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

İnsanoğlu fıtrata uyuyor mu acaba?
Kur’ân’ı her dinleyen duyuyor mu acaba?
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Kimde varsa vesvese, o girmiştir kafese;
Şeytan ortak olmuştur, aldığı her nefese.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Aklı başında insan, vesveseyle barışmaz;
Allah’a teslim olur, ötesine karışmaz.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Bil ki; insanın kalbi, şüphelerle arınmaz;
Hem duâ, hem vesvese, aynı kalpte barınmaz.

(Cengiz Numanoğlu)

---------------------------------------------------------------

Gerçek antidepresan, yoktur eczanelerde;
Onu ancak bulursun, ararsan secdelerde.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Orta yoldan ayrılma ki; gülesin.
Uçurumlar; uçlardadır.. Bilesin. 
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------

Korkaklar her gün ölür, bir gün olsun yaşamaz;
Gördüğü her tepeyi, dağ zanneder aşamaz. 
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------

Sefâdan vazgeçer, vefâ seçerdi;
İnsan düşünseydi Hakk'a visâli..
Ömür, bin yıl bile olsa geçerdi;
Kor üstünde kar tanesi misâli...
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------

Adâlet zulmetmez... Adâlet yüce...
Zulüm varsa bil ki; yargıçlar cüce !.. 
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Sen ki; asla dönmezsin, kullarına sözünden;
Yakma bizi Yâ Rabbî ! Beyinsizler yüzünden...
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------

Tekme, tokat, yumruklar âcizlerin işidir,
Oysa gerçek kahraman, aklı selim kişidir.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Ey karamsar müslüman! Sana bir çift sözüm var;
Andolsun ki Kur’an’da her düğüme çözüm var.

(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Bu hayat denizinde, boğma sakın ümidi,
Bu denizde Kur’an’dır, insanın can simidi.  
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------

Çorbaya şükredersen, fazlasını bulursun;
Aç gözlülük edersen, çorbadan da olursun. 
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------

Tarih içinde nice, karanlık çağlar gördüm;
Cehâletin elinde, Kur’ân’ı ağlar gördüm. 
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------

İrfandır, insanları yücelten ortak payda;
Ârif olmayan kişi, âlim olsa ne fayda...  
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------

Neden bazı insanlar, bardakları taşırır?
Çünkü; Kelâmullah’a, şaşı bakan şaşırır.
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------

Sen gönlünü açarsan, Allah onu doldurur,
Sen haramdan kaçarsan, helâlini buldurur. 
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------

Görsek de insanı, hayvandan ayrı;
Ne fark var, akıldan, hayâdan gayrı ? 
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Hayvanlara kızmayın, mâzeretleri çoktur,
Meselâ, hiçbirinde, utanma hissi yoktur…
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Bırak başkasına ayna tutmayı,
Onu bir kere de kendine çevir.
Ellere şirk dersi vermeden önce,
Kendi içindeki putları devir! 
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------

Tutkular; tutsaklığın oltasını yutmaktır.
Tutkulara tutulmak; şirke çanak tutmaktır..
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------

Olsan da Kârun kadar, bu dünyaya hissedâr;
Unutma ki Kur’ân’da, bir Kasas Sûresi var..
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------

Hayvanların etleri, derileri bir değer,
İnsanların nesi var.. Utanma yoksa eğer ? 
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------

Namaz; insanoğlunun ilâhî bir şansıdır;
Ahlâkî marazların tedâvi seansıdır.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Namaz, HAKK’la sözleşme, nefs ile yüzleşmedir;
Suyu cennetten gelen, kurumaz bir çeşmedir.

(Cengiz Numanoğlu)

---------------------------------------------------------------

Bir lâhza boş kalmaz, sînede canlar;
Kur’ân yoksa kalpte, bil ki şeytan var… 
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------

Ne Asya, ne Avrupa, ne Afrika ne Çin'de;
Bil ki, senin düşmanın, yine senin içinde. 
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------

Dostu da düşmanı da, insanın kendisidir;
Ya nefsinin kölesi, ya da efendisidir..
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

İlim ehli âlimin, irfânı yüce gerek,
İlimde yüce olan, kibirde cüce gerek,
Hâkk’ın ecir müjdesi, o büyük ödül varken,
Başkaca bir iltifat, âlime nice gerek ?  
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------

Nice fakirler gördüm, deniz kadar enginler,
Damlaya muhtaç gördüm, nice doymaz zenginler..
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------

Eğer ki; bir insandan, beklediğin yok ise;
Kupkuru bir teşekkür, hazineden çok gelir.
Eğer ki; bir insandan, beklediğin çok ise;
Korkarım ki, bu defa, hazineler yok gelir… 
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------

Mutsuz olur; zirveye çıkmak için yarışan,
Mutlu olur; dünyada bulduğuyla barışan.
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------

Ben âcizim.. Allah’ın takdiriyle yarışmam;
Çalışır, çabalarım, ötesine karışmam.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Merhametin olmasaydı, olurduk harâb;
Ömür yetmez, bir nefesin şükrüne Yâ Râbb !
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------

Kimi var; görünüyor önünde akıl yolu,
Kimi var; sürünüyor, beyninde çakıl dolu.
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------

Şahsiyetli müslüman, dik durduğu sürece;
Yükselir Hakk katında, îtibar ve derece.
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------

İki günlük yol için, hemen sıvanır kollar;
Ve iğneden ipliğe, hazırlanır bavullar…
Bir yol var ki, hazırlık, düşünülmez nedense;
Musalla taşlarında, çalınırken davullar.
 (Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------

Her akşam sofranda, şarabın rakın,
Dostların şen şakrak, hem cana yakın,
Aman ! Bozulmasın, bu rüya sakın;
Şimdi uyanıp da, ne yapacaksın?
Ölürken, nasılsa uyanacaksın ! 
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------

Yeryüzü dediğin, bir koca mâbet,
Geldik bu mâbede, maksat ibâdet.
Ezanlar ederken, secdeye dâvet;
Hep “yarın” diyorsun, oysa kim bilir;
O “yarın” belki hiç, gelmeyebilir… 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Sevgili hayvanlar,
Biz insanlar kızınca, hergün birbirimize,
İsminizi anarak, atıf yaparız size.
Yoksa sizde kızınca, her gün birbirinize;
“İnsan” diye atıflar, yapar mısınız bize?
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

İnsanlara ‘‘Dur!’’ dedim; tekme tokat vurdular.
Eşeklere ‘‘Çüş!’’ dedim; uslu uslu durdular.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Eşeğe çüş deseniz, eşek anlar ve çüşer.
Oysa kiminde jeton ancak ölünce düşer.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Bilesin ki; hiç değişmez, bu ticaret yasası;
Sermayesi kin olanın, kanla dolar kasası. 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Hakk’a teslim olsun, yeter ki beden;
Dilekçeler geri dönmez secdeden… 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Eğer varsa Allah’a, tam bir teslimiyetin;
Makbul ameller gibi, yazılır her niyetin.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

İhlas ile söylenen sözler geçse de kayda;
Söylemler eylemlere dönmedikçe ne fayda!
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Münâfıklar, müşrikler, iki kardeş gibidir.
Onların son adresi; cehennemin dibidir.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

İster müşrik, münafık, ister mü’min seversin,
Bil ki; o sevdiğinle, mahşerde berabersin.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Çok titriyorsam eğer, sanma ki üşüyorum;
İnsanın vahşetinden, dehşete düşüyorum.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Neden bunca vahşetin tek çâresi Kur’ân’dır?
Çünkü Kur’ân’sız insan; potansiyel şeytandır.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Diyorlar ki; Tanrı, Allah demektir;
Oysa.. Tanrılar çok, Allah'sa tektir.
Bugün 'Tanrı' diyen, yarın kabirde,
Rabbi sorulunca ne diyecektir?  
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Yaklaşıyor Kıyamet, bu oynanan son perde,
Kur’ân’a kin kusanın, vay haline mahşerde !
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Savaş açtığın varlık, Âlemlerin Sahibi;
Söyle! Kimdir be ahmak, bu savaşın gâlibi?
 (Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Kur'ân'a harp açmadan, hele önce bir düşün;
O'nun Sahibinedir, çünkü er geç dönüşün !  
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

O’na secde ederken, hem de bütün kâinat;
Cinnet değilse nedir, insandaki bu inat ? 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Nice canlı cesetler gördüm ki yaşıyorlar;
Boş kafa taslarını, gururla taşıyorlar.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Secdeden cennetlere nice yollar gidiyor,
Bil ki; namaz kılmayan, kendine zulmediyor.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------


Öncelikle kendini, okumayan bir insan;
Kur’ân’ı anlayamaz, bilse de binbir lisan.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Ölümden sonra yoktur ömürlerin kazâsı ;
Ellerin boş gidersin yoksa Allah rızâsı.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Belki de almaktasın, şu anda son nefesi,
Belki de bu duyduğun, sonuncu ezan sesi…
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

İnsanoğlu baksaydı, gerçeğin merceğinden ;
Görünce utanırdı, nefsinin gerçeğinden.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

İnsanlık onuruna, yargıçlar hissedârdır;
Yargıcın asâleti, adâleti kadardır… 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Kimin varsa elinde, nalıncının keseri;
O kişide bulunmaz, adâletin eseri. 
 (Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Unutma ki; balçıktır, insanların hamuru,
Dikkat et ki; üstüne sıçramasın çamuru. 
 (Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Büyük de olsa günah, bil ki tevbesi vardır;
Allah’tan umut kesen, en büyük günahkârdır.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Kim ki dîni yaşamaz, edep yolundan sapar;
Kendi yaşantısını, kendisine din yapar.. 
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Ömrünce secde ettin, mala mülke, paraya;
Ne fark eder bir ceset, gömülse de saraya? 
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Neden ahlâk kıstası, hayvanlarda bulunmaz?
Ve neden hayvanlara, zinâ isnâd olunmaz? 
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

İbâdette riyânın, sonu şirke uzanır;
Allah’a rüşvet(!) değil, borç verenler kazanır.
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------------

Allah zorda kalanın, hâlinden haberdardır,
Her zorluğun sonunda, mutlak kolaylık vardır. 
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

İbadette kabulün, göstergesi niyettir.
Azlık çokluktan önce, dîn bir samimiyettir..
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Kur’ân’a sorarsan; “gıybet” ne demek?
Ölmüş bir kardeşin etini yemek!
Kim ki; bu vahşetten tiksinmiyorsa;
Dünyayı fethetse beyhude emek…
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Ey ölmüş kardeşinin, etleriyle beslenen !
Bilesin ki; Allah’tır, âyetlerle seslenen.
 (Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Manda gibi kalındı, utanmazın derisi;
Suratına tükürdüm, yok mu dedi gerisi?
 (Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Utanmaya niyeti olmayan bir gâfile;
Tüketilen her nefes, bilesin ki nâfile.
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------------

Ey şair! Kaleminle, çanak tutma harama,
Şöhret bataklığında, izzet, ikbâl arama.
İnsan nefsi kapılır, alkışların sesine;
Arada bir bakıver, Şuarâ Sûresi’ne . 
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------------

Mezar; fâni dillerin, müşterek lehçesidir;
Ya cehennem çukuru, ya cennet bahçesidir.
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------------

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar;
Sen Kur’ân’ı açarsan, Kur’ân da seni açar…
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------------

Dünyayı titreten, fermanım olsa,
Dağları delmeye, dermanım olsa,
Başakları altın, harmanım olsa,
Zümrütle bezense, taht ile tâcım;
O bir nefes için… Sana muhtâcım...
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------------

Kibir zerre de olsa, barındırma kendinde;
Alçaldıkça yükselir, gönül Allah indinde… 
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------------

Ermiyor “çağdaşların” aklı başka bir aşka;
İki duble rakıyla, mini etekten başka…
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------------

Kendini kurtarmaktan âciz nice kahraman(!) ,
Vatanı kurtarmaya kalkıyor zaman zaman...
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Senin derdin; ne vatan, ne Sakarya, ne millet.
Sen; Kur'ân düşmanısın, budur sendeki illet !
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Nice entel züppeler, cübbelere saklanır;
Kariyer çöplüğünde kendini âlim sanır…
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------------

Kur’ân’daki ahlâka, hep “irtic┠dediler;
Sen ve senin neslini, işte böyle yediler…
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Kafatasçı tortular, sanma kolay süzülür;
Kin ve nefret buzları, Kur’ân ile çözülür...
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------------

Beyin var; şaşırsa da, yolu bulur zamanla,
Beyin var; içi boştur… Doldurulur samanla..
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------------

Bizler burdayız diyor, Kur'ân'a kin kusanlar;
Ya sizler nerdesiniz, kahraman müslümanlar ?

(Cengiz Numanoğlu)

-------------------------------------------------------------------

Allah’ım! Yaşadıkça artıyor vebâlimiz;
Ölümü yaratmasan, ne olurdu hâlimiz..  
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------------

Ben zenciyim diye mi, bu alaylı gülüşün?
Sen boyayı bırak da, Boyacı’yı bir düşün! 
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Şaka bazen lâtiftir, insanlar güler geçer;
Bazen de mermi gibi, insanı deler, geçer..
(Cengiz Numanoğlu) 
------------------------------------------------------------------

Makam, mevki, para, pul, insan olmaya yetmez,
İnsanda irfan yoksa, ceset beş para etmez.
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------------

Ümitsizlik; şeytanın kurduğu bir tuzaktır,
Allah'a yaklaşanlar, tuzaklardan uzaktır...
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Sırattan geçmek için, iki kanat gerekli;
Biri Kur'ân.. Biri de, düşünmektir sürekli.
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Fâizin güler yüzlü maskesine aldanma;
O şeytan sarmalına, düşen kurtulur sanma.
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Sorsam da söyleme, dînini bana;
Korkuyorum, “müslümanım” demenden,
Şâman sirkesiyle, İslâm balını,
Korkuyorum.. Karıştırıp yemenden. 
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Bil ki; her ibâdetin, ince hesabı vardır;
İmânla şirk arası, bir kılpayı kadardır…
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Zenginde gizli kibir, gizli bir intihardır;
Hayır yapayım derken, şirke düşmek de vardır.
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

İnsana, başkasını yargılamak kolaydır.
Kendini yargılamak, inanılmaz olaydır. 
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Tarih, sana kaç bin yıl, ömür biçerse biçsin;
Zaman denizlerinde, sen yine de bir hiçsin.
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Sen açtıkça o beden, nice nefsi dürtecek;
Aç leydi aç ! Nasılsa, bir gün toprak örtecek...
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Bunca yıldır, boş bakarsın, bu pazardan mezara;
İbret için bir kere de; mezardan bak pazara... 

(Cengiz Numanoğlu)

------------------------------------------------------------------

Kur’ân’ın sözü kaldı, özünü yasakladık,
Sözünü de, yaldızlı kılıflarda sakladık…
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Öncelikle kalbini, takvâ ile kurgula;
Daha sonra herşeyi, korkusuzca sorgula.
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Her rüzgara eğilen, alışır, dik duramaz;
Rezil-rüsvâ olsa da, nefsine gem vuramaz..
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

İnsan olmak, bilincin, bilincinde olmaktır,
Her hücresi Allah’a teşekkürle dolmaktır...
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

İnsan olmak; yarayı, adâletle sarmaktır;
Kendini yargılarken, kılı kırka yarmaktır..
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

İnsan olmak istersen, gaflet perdeni kaldır,
Beyni çöplük olanın, kokuşması doğaldır..
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Dünyayı amaç bilmek, şirke varan gaflettir;
Oysa dünya bir araç, amaçsa ahirettir…
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Kibir, her kıvılcımı, bir yangına döndürür;
Onu ancak, tevâzu denizleri söndürür..
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Ümitsizlik haramdır, karamsarlığı bırak;
Kıyamet kopuyorken, sen fidan dikmeye bak.
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Şiir var; mezedir meyhanelerde,
Şiir var; devâdır belki de derde...
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------------

Şiirde şuûr varsa, tadını tatmak gerek;
Şiirde şuûr yoksa, kaldırıp atmak gerek.
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------------

Allah diyen şaire, mânevî gözler gerek;
Damladaki deryayı, anlatan sözler gerek.

(Cengiz Numanoğlu)

--------------------------------------------------------------------

Müslümanlar, birtürlü iflâh olmuyor, neden?
Çünkü: haberleri yok, eûzu besmeleden...
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------------

Dengenin engelidir, şeytanların çengeli,
Eûzu besmeledir, çengellerin engeli.. 
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------------

İnsanoğlu bilmeden, kendini ilâh görür;
Oysa İlâh’ı bilse, alnı secdede çürür...
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------------

Yeter ki, bir günahkâr, Allah’tan af dilesin;
Tevbenin silmediği, günah yoktur.. Bilesin.
 (Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------------

Allah’a isyândır, duânın terki;
Namaz ve sabırla, iste yeter ki…
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------------

Sabır çöllerinde, açan gülleri;
Soldurmaz Allah'ın rahmet selleri.
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------------

Aklı selim, fikrini, fikirlerle savunur,
Aklı elîm tekmeyle, yumruklarla avunur.
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Korkutmuşlar..“irtic┠diye diye bizleri;
Böylece ne din kalmış, ne ahlâkın izleri..
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------------

İnsanlar düşünürler, asla haram yemezler,
Elbette ki hayvanlar, bunu düşünemezler. 
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------------

Ne sadaka, ne zekât, ne verdiğin yemekler;
Başa kakarsan eğer, boşa çıkar emekler.  
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------------

Hâlâ doyurmuyorsa, seni bu servet bile;
Üzülme.. Doyacaksın, bir avuç toprak ile.
 (Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------------

Fakirlerin çokluğu, zenginlerin tokluğu:
Bu izdivaçtan doğdu, insanlığın yokluğu…
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------------

Elbette ki özgürsün, her tür haltı yemeye,
Mecbur musun be adam, "müslümanım" demeye..
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------------

İnsanoğlu, bir ömür, nefsi ile yüzleşir;
Nefsini öldürenler, ancak ölümsüzleşir..
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------------

Silahlar konuşunca; kan kusar, nefret kusar,
Kalemler konuşunca; bütün silahlar susar. 
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------------

Korkulardan korkanı, korkular er geç bulur;
Ancak Allah’tan korkan, korkulardan kurtulur..
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------------

Ne tıbbî mûcizeler, ne estetik savaşlar;
İnsanda ölümsüzlük, ancak ölümle başlar..
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Yaşlananlar boş yere estetiğe tâliptir;
Çünkü bütün maçlarda, yerçekimi gâliptir.
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------------

"Akıl" artı "duygu", eşittir : "insan",
"İnsan" artı "irfan", eşittir : "ihsan".  
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Hâlis fitre filtredir; serveti arındırır,
Hâlis niyet diyettir; cennetler barındırır.
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------------

Engel; ne göz, ne kulak, ne bacak, ne de kolda;
Gönüllere engel yok, Allah’a giden yolda.
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------------

İnsan olmak; hayatı irfanla dokumaktır;
Kur’ân’ı gözle değil, gönülle okumaktır..  
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Günümüzde meskenler, canlı cesetle dolmuş;
Bu dikey mezarlığın adı "apartman" olmuş.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------------

"Hayvan" sözü sanma ki; çok kötü bir sıfattır,
Öyle insanlar var ki; onlara iltifattır.   
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------------

Ahlâk otobanında, kırmızıda duranlar;
Sabrın selâmetini, yeşil yanınca anlar...  
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Bil ki sen aşmadıkça bencilliğin bendini;
Göremezsin.. O Kur'ân aynasında kendini.  
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Sanma ki; zorbalıkla yolumdan döneceğim;
Ben Kur’ân’la doğmuşum, Kur’ân’la öleceğim.

(Cengiz Numanoğlu)

-------------------------------------------------------------------

Gizli kibir, gizli şirk, sanma sana uzaktır;
Her yerde, her nefeste, her adımda tuzaktır.
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Sen kendini gerçekten, istiyorsan tanımak,
Duvar aynası değil, Kur’ân aynasına bak..
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Uzaklaş ! Kibirden, kinden, hasetten;
Yoksa farkın kalmaz, canlı cesetten.  
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Allah’ın rızâsı, değilse gâye;
Malın, mülkün, eşin, dostun hikâye. 
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Faydası varsa eğer, etmeli istişâre;
Faydası yoksa yoktur, susmaktan başka çâre.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------------

‘‘Ben insanım’’ demekle, insan insan olaydı;
Hayvanlardan ayırmak, ne kadar da kolaydı.
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

‘‘Müslümanım’’ demekle, insan mü’min olaydı,
Cennet vizesi almak, ne kadar da kolaydı. 
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

“Kalbim temiz” demekle, kalpler temiz olaydı,
“Çağdaşların”, kabirde işleri çok kolaydı. 
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

İşte Kur’ân apaçık, işte akıl, işte sen;
Kalır mıydı bu gaflet, eğer ki sen istesen ?
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Yer verme kalbinde, başka bir aşka;
Hepsi boş.. İlâhî rızâdan başka.. 
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Ne şan, şöhret, îtibar, ne bir erdem, ne vakar;
Görmedim bir yücelik; haddini bilmek kadar.
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Sahtekârlık var ise, bir insanın kanında;
Alçaklar yüksek kalır, o insanın yanında. 
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------------

Yoksa eğer kişinin, kendisine saygısı,
Ne utanması vardır, ne haysiyet kaygısı.
 (Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------------

İnsanları hayâdan, haysiyetten soydular;
Yazık ki bu cinnetin, adını “aşk” koydular.
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------------

Nice ölümsüz aşklar bekliyorken Cennette,
Hayret ki, insanoğlu, aşk arıyor cinnette.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Bil ki; Allah her şeyi, senin için yarattı,
Düşündün mü ey insan ! Seni niçin yarattı?
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Her kim öğrenirse, günde bir âyet;
Verir cehâlete, zulme nihâyet. 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Her kim öğrenirse, günde bir âyet;
Onda ne kin kalır, ne de cehâlet. 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Dünya hayatı yalan, gerçek hayatsa yakın,
Sevinçte ve kederde, haddini aşma sakın. 
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------------

İlmine hiç güvenme; derya olsan nâfile.
Deryaları kirletir, bir damla kibir bile... 
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------------

Ne şan, şöhret, ne saray, ne saltanat, ne para;
Mutluluk istiyorsan, onu İslâm’da ara.... 
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Gerçeği arıyorsan, ayağın yere bassın,
Onu İslâm dışında, vallâhi bulamazsın..  
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------------

Gaflet içinde gördüm, nice canlı cesedi ;
Câhillerden beterdi, âlimlerin hasedi..
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------------

Hırs perdesi varsa, insan gözünde ;
İbreti görür mü, kefen bezinde ? 
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------------

İnsan güzelliği, ne göz, ne kaşta;
Gönül gözlerinden döktüğü yaşta..
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------------

Ey zenginler ! Serveti âyetlerle dokuyun,
Bakara'dan iki yüz altmış bir'i okuyun. 
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------------

Bu dünyanın gülleri, dikeniyle güzeldir,
Dikensiz güller ancak, cennetlere özeldir.
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Malın, mülkün, şöhretin, dünyada her şeyin var;
Ya dünyadan Rabb'ine götürecek neyin var ? 
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Hakk'a kulluk yarışıdır bu yarış,
Sen, sen ol da artık.. Kur'ân'la barış...
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Yoktur.. Amelinde Kur'ân'dan eser,
Hayret ki bu insan, "müslümanım" der.
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Mümin düşmanıdır, şeytandan beter,
Hayret ki bu insan, "müslümanım" der.
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

O gâfil nefsine, haddini bildir;
Vallâhi Cehennem, şaka değildir. 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

"Lâ ilahe illallah" diyenler sözde çoktur;
Ne yazık ki çoğunun şirkten haberi yoktur. 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

"Ya Hak söyle ya sus" buyurdu Resul,
Demek ki her insan, dilinden mes'ul. 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Bir avuç kara toprak, üç metre kefen için,
Cehenneme bu kadar ısrarla talep niçin ?
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Gönül gözü görmeyen, can gözünü neylesin,
Dünyada dönmeyen dil, mahşerde ne söylesin ?
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Uyan artık ey insan! Sen bir ilâh değilsin;
O kibirli dik başın, secdelere eğilsin. 
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Secde yoksa eğer, bil ki bedende;
Bir gizli kibir var, ille de sende... 
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Baş eğerken emrine, bu kâinat, bu mizân;
Nasıl olur da Sana, secde etmez bir insan !
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Yetmiyor kudretine, hiç bir söz, hiçbir lisan;
Nasıl olur da Sana, secde etmez bir insan !
(Cengiz Numanoğlu)
----------------------------------------------------------------

Uyan artık ey insan ! Yetmez mi bunca zillet ?
Kaderinde yazmıyor.. Bu kokuşma, bu illet.
Önyargılı infazlar, boğuyor vicdânını,
Bu "çağdaş" cehâletten, kurtar şu irfânını.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Söyle ey insanoğlu ! Bu kaçışın nereye ?
Oynamaya gelmedin, bil ki bu yerküreye.
Sınav çoktan başladı, hiç güvenme süreye;
Ömür sandığın gibi, fazla uzun değildir;
Uyanmak isteyene, kısacık bir mehildir... 
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------

İrfânın göstergesi, ne sûret ne sîrettir;
İnsanı insan yapan, ille de basîrettir.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Nice gaflet duvarları örmüşüz;
Hoşları boş, boşları hoş görmüşüz.
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------

Ne hazda haz buldum, ne azda çokta;
Sonunda, Allah’a sığındım.. NOKTA. 
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------

Sâkin ol.. Öfkeni tut.. İnsanlarla dalaşma,
Hele ki; bir insanda, kibir varsa yanaşma !
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------

Varsa ki, bir insanda, alışkanlık körlüğü;
Bekleyin o kişiden, her türlü nankörlüğü.
(Cengiz Numanoğlu)
-------------------------------------------------------------

Ne servet, ne şöhretin, takvâda payı vardır;
İnsan ancak Allah'a yaklaştığı kadardır.  
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------

Ey İslâm âlimleri ! Bu günah yeter size;
Siz uykuya daldınız, şeytana kaldı vize. 
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------

İnsanoğlu yedikçe nefsinin sillesini,
Duymaz oldu Kurân’ın o haykıran sesini.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Elbette ki şeytanın bir üstünlüğü vardır,
O üstünlük; insanın ahmaklığı kadardır.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Kur’ân; tüm insanlığın, ihyâsı için vardır,
Selâmet kapısında, tek Altın Anahtardır. 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Ey Cennet Kapısında, af bekleyen günahkâr !
Kur'ân'dır.. O kapıyı açacak tek anahtar. 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Ölüler der geçeriz, kefeni her giyene;
Oysa onlar konuşur, durup da dinleyene. 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Allah için düşün, Allah için koş;
Vallahi, Billahi, gerisi bomboş.  
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Görüneni görürsen, görünmeyen görünür
Bil ki; Allah yolunda kalp gözüyle yürünür. 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Kim, Kur’ân merceğini, kalp gözüne takarsa;
Allah’ı görecektir.. Her nereye bakarsa.. 
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama,
Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama.. 
(Cengiz Numanoğlu)
--------------------------------------------------------------

Benim olsa bu dünya, kurtuluşa çözüm yok.
Bir duâ bekliyorum, başka şeyde gözüm yok.
(Cengiz Numanoğlu)
---------------------------------------------------------------

Numanoğlu bir fâni, şânı şöhreti n’etsin?
Yeter ki o verilen, nefesleri hak etsin.
Karınca kararınca, bir gayreti var ise;
Mahşerde imdâdına, Allah rızâsı yetsin. Âmin.

 

Şiir sayfaları

 

Anasayfa