Ana sayfa
 
Şiir sayfaları

şairin sesinden dinlemek için:

www.cengiz-numanoglu.com/mp3/AyasofyaDiyorKi.mp3


BEYTULLAH'TA BEN

 

Ayasofya diyor ki; yolları gözlüyorum,
Allah’a secde eden, kulları özlüyorum.
Kaç asırdır yastayım, Fatih’in hasretinden,
Gör ki; mihrâb ağlıyor, hicrânın kasvetinden.
 
Bülbülleri bekliyor, boynu bükük rahleler,
Canlanıyor gözümde, fetihteki sahneler;
Bir yanda zikre dalan, âşıkların nefesi,
Bir yanda Fâtihâlar, bir yanda ezan sesi.
 
Çınlamıyor kubbede, artık Allah Kelâm’ı,
Duymaz oldu melekler, o salât-u selâmı.
Açılmayı bekliyor, kapılarım nicedir;
Büyük vuslata kadar, gündüzlerim gecedir.
 
Duysun beni Ravza’da, gözyaşları dökenler,
Beytullah’a el sürüp, önünde diz çökenler.
Duysun beni kıyamda, el bağlayıp duranlar,
Kurtulsun bu vebâlden, bana kilit vuranlar.
 
Ben ki; özgürlüklerin yaşayan belgesiyim,
İslam’daki izzetin, adâletin sesiyim.
Ben ki; eski çağlarda, ne zulümler görmüşüm;  
Yeni çağda irfânı, secde secde örmüşüm.
 
Peygamber, Medîne’den sesleniyor ümmete;
Diyor ki; sahip çıkın, o mânevî zimmete.
Susturmayın, rahlede şakıyan bülbülleri,
Soldurmayın, bahçede zikre dalan gülleri.
 
Ey İslâm âlimleri ! Maskelere kanmayın;
Batı’nın makyajını, medeniyyet sanmayın.
Zannetmeyin ki biter, haçlının seferleri;
Her zaman pusudadır, küffârın neferleri.
 
Şimdi sözün özünü, bütün dünya dinlesin;
Hak her zaman gâliptir, Allah’ın hükmü kesin.
Fâtihlerde oldukça, bu yürek, bu cesâret;
Andolsun ki; yakında, BİTECEK BU ESÂRET.
 

Cengiz Numanoğlu

(26 Ramazan 2015)

Anasayfa

Sonraki şiir

Şiir sayfaları