Kur'ân'la ilgili beyitler

 

Sanma ki; önünde, seçenekler çok,
Ya Kur’ân, ya hüsrân, üçüncüsü yok !
 (Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Allah için gayretin  zerresi boşa gitmez,
Kur'ân'la şarj olanın  enerjisi hiç bitmez. (Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Selâmet istiyorsan, kalbi Hakk’a kenetle;
Vicdan ve ahlâkını,
Kur’ân ile denetle. (Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

İnsanlara aldırma, herkes ne derse desin,
Kendini
Kur’ân’a sor; Allah katında nesin?  (Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Kim, Kur’ân merceğini, kalp gözüne takarsa;
Allah’ı görecektir.. Her nereye bakarsa..
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

İslâm'a sınır yoktur, kim var diyorsa yalan;
Görmedim kâinatta, Kur'ân dışında kalan... 
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar;
Sen Kur’ân’ı açarsan, Kur’ân da seni açar…
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Sanma Sırat geçilir, torpille, iltimasla;
Kur'ân âlimi olsan, yaşamadıkça asla! 
  (Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Kur’ân eczanesinde, her derde devâ vardır;
Son kullanma tarihi: Kıyâmete kadardır…
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------

Kur’ân ile beslenir, kulda mânevî doku.
Her insan bir âyettir, önce kendini oku.
  (Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------

İnsanoğlu fıtrata uyuyor mu acaba?
Kur’ân’ı her dinleyen duyuyor mu acaba? (
Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------

Ey karamsar müslüman! Sana bir çift sözüm var;
Andolsun ki Kur’an’da her düğüme çözüm var.
 (Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Bu hayat denizinde, boğma sakın ümidi,
Bu denizde Kur’an’dır, insanın can simidi. 
 (Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Kur’ân, Allah kelâmı, gerçeklerin merceği;
İnsan, ancak onunla, görebilir gerçeği.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

“Kur’ân, insan, kâinat” isimli üç mercekten,
Bakmayan ayıramaz, hayalleri gerçekten.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

"Kur’ân, insan, kâinat"; üç kitap var önünde,
Okuyorsan müjde var, sana mahşer gününde.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Dünya müslümanları, Kur'ân'la yüzleşmeden,
Hiç kimse aramasın, hüsrana başka neden...
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

İnsan olmak; hayatı irfanla dokumaktır,
Kur’ân’ı gözle değil, gönülle okumaktır..
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Bir lâhza boş kalmaz, sînede canlar;
Kur’ân yoksa kalpte, bil ki şeytan var…
 (Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Allah’ın sevdiği kul, zulme karşı durandır;
Zulüm denen zehirin, panzehiri
Kur’ân’dır. (Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Şeytan denen virüsler, mutasyona bürünür,
Ancak
Kur’ân denilen mikroskopta görünür. (Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Sen kendini gerçekten, istiyorsan tanımak,
Duvar aynası değil, Kur’ân aynasına bak.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Kur’ân denge çubuğu.. Hiç düşürme elinden,
Çünkü onsuz geçilmez, ince hayat telinden.  
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Bil ki sen aşmadıkça  bencilliğin bendini;
Göremezsin.. O Kur'ân aynasında kendini.  
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Neden bunca vahşetin tek çâresi Kur’ân’dır?
Çünkü Kur’ân’sız insan; potansiyel şeytandır.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Müslüman her zorluğu sabırla sindirmeli,
Dilindeki Kur’an'ı kalbine indirmeli.   
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Âyetler dilden öte, kalplere dokunmalı;
Kur’ân, gönül diliyle, Kur’ânca okunmalı   
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Nice insan gördüm ki; tefekküre dalmamış; 
Beyni çerçöple dolmuş,
Kur'an'a yer kalmamış.(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Yaklaşıyor Kıyamet, bu oynanan son perde,
Kur’ân’a kin kusanın, vay haline mahşerde !
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Kur'ân'a harp açmadan, hele önce bir düşün;
O'nun Sahibinedir, çünkü er geç dönüşün!..
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Sırattan geçmek için, iki kanat gerekli;
Biri Kur'ân.. Biri de, düşünmektir sürekli.
   (Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Hakk'a kulluk yarışıdır bu yarış,
Sen, sen ol da artık.. Kur'ân'la barış...
 (Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Kur’ân; tüm insanlığın, ihyâsı için vardır,
Selâmet kapısında, tek Altın Anahtardır.  
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Ey Cennet Kapısında, af bekleyen günahkâr !
Kur'ân'dır.. O kapıyı açacak tek anahtar.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Her derde devâ bulur, Kur’ân’la beslenenler;
Secdelerde sessizce , Allah’a seslenenler .
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Güzel insan; Kur’ân’ın aynasında süslenir,
Sabır sofralarında, Besmeleyle beslenir.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Tarih içinde nice, karanlık çağlar gördüm;
Cehâletin elinde, Kur’ân’ı ağlar gördüm. 
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Kur’ân’ın sözü kaldı, özünü yasakladık,
Sözünü de, yaldızlı kılıflarda sakladık…
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Zannetme ki o Kur’ân, anlaşılmaz kitaptır;
İnsanı insan yapan, ilâhî bir hitaptır.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Her kim öğrenirse, günde bir âyet;
Verir cehâlete, zulme nihâyet. 
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Her kim öğrenirse, günde bir âyet;
Onda ne kin kalır, ne de cehâlet.  
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Hiç endişe etme, cennet senindir;
Yeter ki; Kur’ân’ı kalbine indir.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Kur’ân’daki ahlâka, hep “irtic┠dediler;
Sen ve senin neslini, işte böyle yediler…
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Yanında duruyorken, Kur'ân gibi bir liman;
Gör ki; şirk denizinde, boğuluyor müslüman.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Kurtuluş yok ! Bilesin, sınavla sarsılmadan;
Kur’ân denen kantara, çıkıp da tartılmadan.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Kurtuluş yok ! Kur’ân’ı kalbine indirmeden.
Peygamber ahlâkını, içine sindirmeden. 
 (Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Sanma ki; zorbalıkla yolumdan döneceğim;
Ben Kur’ân’la doğmuşum, Kur’ân’la öleceğim.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Tut ki; beni susturdun, Kur'ân'ın Sahibi var;
Koruyacaktır onu, tâ ki Mahşere kadar...
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Kafatasçı tortular, sanma kolay süzülür;
Kin ve nefret buzları, Kur’ân ile çözülür...
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Dünya battı batıyor, şeytan keyif çatıyor,
Kur’ân çığlık atıyor, müslümanlar yatıyor. (Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Kur’ân inmemiştir ne dağ ne taşa,
Kur'ân sana indi; oku ve yaşa.  (Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Nice müslüman var ki samimiyet özürlü,
Okuduğu
Kur’an’ı yaşamıyor bir türlü. (Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Allah’ın huzuruna, elleri boş gidilmez,
“
Kur’ân”sız yaşayana, nasıl hayret edilmez?(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Güzel insan odur ki; Kur’ân ile barışır,
Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır.
 (Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Allah, tüm kâinata, hükmünü duyurandır,
Kâinatın yasası, haşre kadar
Kur’ân’dır. (Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

İnsanlar zâlimleşti, Hakk yolundan sapalı;
Kur'ân apaçık amma, insanoğlu kapalı.   (Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Günümüz, bir fitnenin yayıldığı bir gündür;
Oysa
Kur’ân ve Resûl, ayrılmaz bir bütündür. (Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Kur’ân merceğini kalbine taksın;
Mûcize arayan, kendine baksın.  
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Nice insan Kur’ân’ı anlamadan okuyor,
Cehâlet tezgahında, hurâfeler dokuyor.
 (Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

İşte Kur’ân apaçık, işte akıl, işte sen;
Kalır mıydı bu gaflet, eğer ki sen istesen ? 
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

İnsanoğlu yedikçe nefsinin sillesini,
Duymaz oldu Kurân’ın o haykıran sesini.
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------

Kur’ân’a küstükçe, müslüman millet;
Kıyamete kadar, bitmez bu zillet.
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------

Ta ki; inmedikçe, kalplere Kur’ân,
Kıyâmete kadar, bitmez bu hüsrân.
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------

Açıldıkça insanın Kur’ân ile arası;
Kapanmaz yeryüzünde, bu insanlık yarası.
(Cengiz Numanoğlu)
-----------------------------------------------------------

Sen ey “çağdaş” müslüman, ayetlere küs müsün?
Kur’ân’ın kapağında, sadece bir süs müsün?
Gerçekten istiyorsan, Yüce Allah’tan ecir;
O “tertemiz” kalbini, bir daha gözden geçir.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Uyan artık ey insan! Şakaya gelmez zaman,
Hiç kimseye verilmez, o son nefeste aman.
Bir sınav ki; önünde, seçenekler sanma çok;
Ya Kur’ân.. Ya da Hüsrân.. Üçüncüsü bil ki yok.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Kâinat ve Kurân’da, var olan her âyeti;
Kim ibretle okursa, kazanır hidâyeti.  
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Yalnızlık; her insanı, yoklayan bir bunaltı;
Yalnızlığın çâresi; KÂF Sûresi on altı.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Bu dünya hayatına, kulluk etmeyin sakın;
Lütfen HADİD Sûresi, âyet yirmiye bakın.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Kim yaşarsa, ENFÂL’de, kırk altıncı âyeti;
Onu korur belâdan, Allah’ın velâyeti. 
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Apaçıktır, NİS’da, yüz kırk yedinci âyet;
Şükürsüz yaşamaya, verin artık nihâyet.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------
Ey günahkar insanlar! Ümit kesmeyin sakın;
Lütfen ZÜMER Suresi, elli üçe bir bakın.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Neden verdi derseniz, Allah bunca âfeti?
Okuyun.. FURKÂN’daki, otuzuncu âyeti.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Ahmak insanlar için kendini helâk etme;
FÂTIR sekizi oku, daha ileri gitme. 
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Fitnenin dehşetinden, gâfil olmayın sakın;
Lütfen ENFÂL Suresi, yirmi beşe bir bakın.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Bire karşı yedi yüz kazandıran ticaret;
BAKARA’da iki yüz altmış birinci âyet.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Ey kibirli insanlar! Bu gafleti bırakın;
Lütfen HAC Suresinde, yetmiş üçe bir bakın.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

BAKARA yüz doksan bir ve iki yüz on yedi;
Fitneye, katilden de büyük vebal yükledi.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Mühürlü insanlara, sinirlenmeyin sakın;
Lütfen En’âm Suresi, yüz on bire bir bakın.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

İnsan, namaz kılarken, kalp gözünü açmalı;
Mâun Suresindeki günahlardan kaçmalı. 
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Olsun istiyorsanız bir düşman size kardeş;
Fussilet suresinde otuz dört ve otuz beş. 
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Tefrikalar İslâm’a, nice fitne ekiyor;
ENÂM yüz elli dokuz, buna dikkat çekiyor.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Tefrikalar yüzünden, küfre batmayın sakın;
Lütfen SÂD Suresinde, ilk âyetlere bakın. 
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Baksaydı HAC Sûresi, on birinci âyete;
Hiç kimse başlamazdı, Allah’tan şikâyete.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Allah'ı zikretmekten geri durmayın sakın,
Lütfen ZUHRUF Sûresi otuz altıya bakın.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Görmek istiyorsan gerçeği çıplak;
İBRÂHİM Sûresi, otuz dörde bak. 
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Lütfen NİSÂ Sûresi, kırk sekize bir bakın;
Hiçbir şeyi Allah’a, ortak koşmayın sakın.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

A’RÂF yüz yirmi altı, ışık tutar yoluna;
Allah sabır sağdırır, duâ eden kuluna.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

“Îmân ettim” diyerek, geçiştirmeyi bırak;
ANKEBÛT Sûresinde, ikinci âyete bak.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

İBRAHİM Suresinde, yirmi ikinci âyet;
Düşünen bir insana, ne büyük bir hidâyet.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

MUHAMMED Sûresinde, otuz altıncı âyet;
Bu dünya gafletine, verdiriyor nihâyet.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Allah’ın âyetleri, sebeptir hidâyete,
Bakınız HAC Sûresi, on birinci âyete.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Hiçbir insan, günahsız ve kusursuz değildir;
NUR Sûresi yirmi bir, bu gerçeğe delildir.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Bu dünyayı severken, şirke düşmeyin sakın;
Lütfen NİSÂ Sûresi, yüz on altıya bakın.
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Hiç değilse öğren günde bir âyet;
Ver şu cehâlete, artık nihâyet ! 
(Cengiz Numanoğlu)
------------------------------------------------------------

Hidâyet hırkasını, âyetlerle dokuyun;
Kur’ân’ı düşünerek, tekrar tekrar okuyun.
(Cengiz Numanoğlu)


 

 

Kur'ân'ı anlatan şiirler

 

Bütün beyitler

 

Şiir sayfaları