KUR'ÂN OLMASAYDI
 
NE YAPARDIM BEN ?
 
O'nunla pakladım, kalbimi kirden,
O'nunla arındım, gizli kibirden,
O'nunla açıldı, ufuklar birden,

   Cehâlet yaramı, O'nunla sardım;
   Kur'ân olmasaydı, ben ne yapardım ?


Şu nankör nefsimden, neler çekti can,
Her türlü şehveti, süsledi şeytan.
Kör karanlıklarda, kaybolduğum an,
   Sesime ses verdi, tuttu elimden;
   Kur'ân olmasaydı, ne yapardım ben?


O'nunla çevirdim, Hakk'a yüzümü,
Açtım.. Âlemlere, gönül gözümü.
O'nda duydum, ''Kâlû belâ''sözümü,
   Fıtratın sırrına, onunla vardım;
   Kur'ân olmasaydı, ben ne yapardım?


Türbelere bez bağladım, mum yaktım,
Falcılara gaybı sordum, fal baktım,
"Nazar" dedim, kapılara nal taktım;
   Hiç haberim yoktu, şirkten küfürden;
   Kur'ân olmasaydı, ne yapardım ben ?


Çöllerde O'nunla vakfeye durdum,
Şeytanın şerrine, tuzaklar kurdum,
Fitneyi her yerde, O'nunla vurdum;
   Ruhumu bataktan, çekip çıkardım;
   Kur'ân olmasaydı, ben ne yapardım?


Gün oldu, hicâbı, yerlere çaldım,
Unuttum ölümü, işrete daldım,
En zorlu günümde, ortada kaldım;
   Bir nasuh tevbeyle, doğdum yeniden;
   Kur'ân olmasaydı, ne yapardım ben ?


O'na sordum, nefsimdeki riyâyı,
Dünya denen, iki günlük rüyâyı,
O'na sordum, edep ile hayâyı,
   Hidâyet harcımı, O'nunla kardım;
   Kur'ân olmasaydı, ben ne yapardım?


Sordum: Ölüm nedir? Dedi: çok yakın;
Dost'a kavuşmaktır, hiç korkma sakın,
Yeter ki; o takvâ tâcını takın,
   Şükür.. Korkmuyorum, artık ölümden;
   Kur'ân olmasaydı, ne yapardım ben?

 

Kaygılanma dedi, kabirden yana;
Yüce Peygamber'den, müjde var sana;
Cennet bahçesidir, her müslümana;
   Yeter ki; sen yürü Nebî izinden,
   Kur'ân olmasaydı, ne yapardım ben?

 

O'na sordum, dehşetini mahşerin,
O herc ü mercini, göklerin yerin,
O'na sordum, gafletini beşerin,
   Zillet zincirini, kırdım kopardım;
   Kur'ân olmasaydı, ben ne yapardım?

 

O'nunla terkettim, hevâ hevesi,
O'nunla dost bildim, ilâhî sesi,
O göstermeseydi, gerçek adresi;
   Şimdi ben kimbilir, neye tapardım,
   Kur'ân olmasaydı, ben ne yapardım?


Aşk'ı sordum, O'na, Mâşuk'u sordum,
Mescidi Aksâ'da, kıyâma durdum.
Arş'a secde secde, köprüler kurdum;
   Her seher, şâhidler gördüm melekten;
   Kur'ân olmasaydı, ne yapardım ben?

 

O'nsuz çâre yoktu, hiçbir yâreye,
O'nsuz her yol çıktı, bir harâbeye.
O döndürmeseydi, beni Kâbe'ye;
   Kimbilir ben, hangi yöne sapardım,
   Kur'ân olmasaydı, ben ne yapardım?

 

ÎÎmâna baş eğdi, artık kuşkular,
Allah rızâsına döndü coşkular,
Durdu fırtınalar, duruldu sular;
   Cemâl istiyorum, şimdi Rabb'imden;
   Kur'ân olmasaydı, ne yapardım ben?


CENGİZ NUMANOĞLU

 (14 Mayıs 1999 Cuma Kudüs)


Anasayfa

Sonraki şiir

Kur'ân şiirleri

Şiir sayfaları