O BÜYÜK MAHKEME'DE

 

Filistinli çocuklara sesleniyorum...
C.N.

Bakma sen… Yeryüzünün, fitneyle dolduğuna,
Cehâletin, bu kadar cesaret bulduğuna;
Bakma sen.. Zâlimlerin hükümrân olduğuna;
   Firavunlar, Kârunlar, Berzah’ta beklemede,
   Hepsi hesap verecek, o Büyük Mahkeme'de…
 

Bakma sen.. Dalâletin îtibâr gördüğüne,
Zilletin, zirvelerde saltanat sürdüğüne,
Bakma sen.. Adâletin, yerde süründüğüne;
   Bil ki; bütün deliller, Ukbâ’da beklemede,
   Terazi çok hassastır, o Büyük Mahkeme'de…


Bakma sen.. Zorbaların, heybetli durduğuna,
Fâsıkların, şeytanla ittifak kurduğuna.
Bakma sen.. Ekranların ahlâkı vurduğuna;
   Gör ki; bütün kâinat, sabırla beklemede,
   Susanlar konuşacak, o Büyük Mahkeme'de…


Varsın olsun.. Çatıda, münâfıklar fırkası,
Çağdaşlık maskesinde, siyonizm markası.
Varsın olsun.. Dünyada, nâmertlerin arkası;

   Bütün şehit kanları, toprakta beklemede,
   Boğacak gâfilleri, o Büyük Mahkeme'de…


Varsın olsun.. Fetvâda hadlerini aşanlar,
Ulema cübbesiyle cürete bulaşanlar,
Varsın olsun, ikbâle dolu dizgin koşanlar,

   Her lahza, her kapıda Azrail beklemede,
   Adâlet hiç gecikmez, o Büyük Mahkeme'de...


Varsın olsun.. İslamı, yobazlığa yoranlar,
Müslümana mürteci, damgasını vuranlar,
Varsın olsun.. Üzülme, Hakk’a tuzak kuranlar;
   Kıyamet buyruğunu, İsrafil beklemede,
   Son hüküm Allah'ındır, o Büyük Mahkeme'de…


Varsa ki; Allah için, çektiğin zerre çile,
Getiriyorsan eğer, Hakk için hakkı dile;
Ne çıkar.. Bütün dünya, seni hor görse bile;

   Sana şâhitlik için, melekler beklemede;
   Mazlumun âhı kalmaz, o Büyük Mahkeme'de…

 

CENGİZ NUMANOĞLU

(1998)

Anasayfa

Sonraki şiir

Şiir sayfaları