KUR'ÂN-I KERİM'E
    SOR DA SÖYLESİN

 
 

Müslümanlar girmiş, yetmiş üç yola;
Kimi gider sağa, kimi de sola,
Allah’a giden yol, hangisi ola?
Kur’ân-ı Kerîm’e, sor da söylesin…

Bir hadîsle vermiş, Yüce Peygamber,
Yetmiş üç fırkadan, ümmete haber.
Acep, hangi fırka Hakk’ça mûteber?
Kur’ân-ı Kerîm’e, sor da söylesin…

Cehennem tellalı, bir kısım câhil,
Câhile, âlimin sahtesi dâhil.
Ararsan, bu azgın denizde sâhil;
Kur’ân-ı Kerîm’e, sor da söylesin…

Temeli zorluyor, zorbanın kolu,
Çatıda, dil bilmez tercüman dolu.
Nasıldır, İslâm’a hizmetin yolu? ..
Kur’ân-ı Kerîm’e, sor da söylesin…

Kimi; zengin amma, gönlü fukara,
Olmuş sanki hâşâ, kıblesi para.
Ne yapar insanı, şirk denen yara?
Kur’ân-ı Kerîm’e, sor da söylesin…

Kimi; nefsin putlarıyla avunur;
“Kalbim temiz” diye, durmaz savunur.
Oysa; temiz kalpte, neler bulunur?
Kur’ân-ı Kerîm’e, sor da söylesin…

Kimi; son nefeste düşer hayrete;
“Eyvah! ” diye girer, boşa gayrete.
Kur’ân-ı Kerîm’de, nice âyete,
Gaflet ne demektir, sor da söylesin...

Kimi var; İslâm’ı söyler de dili,
Bir türlü uzanmaz, zekâta eli.
Nedir, kul hakkının âhir bedeli? ..
Kur’ân-ı Kerîm’e, sor da söylesin…

Bil ki; temelinde yoksa adâlet,
O mülkün zerresi, haramdır elbet.
Hak mıdır, zekâtı gasbeden servet?
Kur’ân-ı Kerîm’e, sor da söylesin…

Ameli, ilmine ters düşen âlim,
Halkı ettirse de, ilmiyle tâlim;
Allah nazarında, olur mu sâlim? ..
Kur’ân-ı Kerîm’e, sor da söylesin…

Müslüman; iffete bedel biçer mi?
Zillet kapısından,ölse geçer mi?
Minnet için, Hakk’tan gayrı seçer mi?
Kur’ân-ı Kerîm’e, sor da söylesin…

Gör ki; neyler, o Muhammed fırkası;
Kırk kez ölçer, bir kez biçer makası,
Kolay mı dikilir, ihlâs hırkası? ..
Kur’ân-ı Kerîm’e, sor da söylesin…

Rabb’im, ışık tutar kulun yoluna,
İster ki; cennetler kolay buluna,
Mevlâ zulmeder mi, bir tek kuluna?
Kur’ân-ı Kerîm’e, sor da söylesin…

Ne mümkün, Tevhîd’i inkârla bölmek,
İlim dağlarını zulümle delmek.
Mümkün mü, bir küçük harfini silmek,
Kur’ân-ı Kerîm’e, sor da söylesin…


Cengiz Numanoğlu

(1991)

Ana sayfa

Sonraki şiir

Kur'ân şiirleri

Şiir sayfaları